हिमाली शेर्पा

     
himalisherpa logo
sherpa greeting
 

“नमो रत्न त्रयाय”

बुद्धम् शरणम् गच्छामि ।।
धमंम् शरणम् गच्छामि ।।
संघम् शरणम् गच्छामि ।।

१. प्रश्न : बौद्धमार्गी वा बुद्धिष्ट कसलाई भनिन्छ ?
उत्तर: जसले त्रिरत्नलाई विश्वास गरेर त्यसका शरणमा जान्छन् त्यसलाई बुद्धिष्ट वा बौद्धमार्गी भनिन्छ ।


२. प्रश्न : त्रिरत्न भनेको के हो ?
उत्तर : त्रिरत्न भनेको बुद्धरत्न, धर्मरत्न र संघरत्न हो ।


३. प्रश्न : बुद्ध भनेको के हो ?
उत्तर : संसारको दु:ख कष्ट र पापबाट मुक्त भएर सबै क्लेश र ज्ञानआवरणहरु (क्लेशावरण एवं ज्ञेयावरण)
शुद्ध भई परिनिर्वाण प्राप्त भइसकेको उत्तम पुरुष एवं सर्वज्ञलाई बुद्ध भनिन्छ ।


४. प्रश्न : बौद्ध र अबौद्धमा के भिन्नता छ ?
उत्तर : यसको भिन्नता शरण, दर्शन र सिद्धन्तमा रहेको पाईन्छ ।

१. शरणको भिन्नता : बौद्ध सम्प्रदाय
भनेको त्रिरत्नलाई श्रद्धा र विश्वासका साथ बुद्धको शरणमा जानेलाई बौद्ध र त्रिरत्नको शरण नलिनेलाई
अबौद्ध भनिन्छ ।

२. दर्शन र सिद्धान्तमा भिन्नता : सामान्यरुपमा बुद्धको सिद्धान्त भनेको (अनात्मा)
शुन्यताको ज्ञान प्राप्त गर्ने र (चर्या) ब्यवहारमा जगत प्राणीलाई दु:ख र कष्ट दिने कार्य त्यागेर अहिंसा
ब्यवहार गर्नु, भावनाक्रममा पञ्च मार्ग पार गरेर संसार बाट मुक्त भई अर्हत र सर्वज्ञ प्राप्त गर्नेलाई बौद्ध
भनिन्छ । अबौद्धहरुको दर्शन र सिद्धान्तमा यस्तो पाईदैन ।
५. प्रश्न : संसारको दु:ख भनेको के हो ?
उत्तर : प्राणीहरु क्लेश (ञोन्मोङ) को माध्यमबाट नराम्रो कर्म साचेर उक्त कर्मबाट अएको फलनै संसार
को दु:ख हो । समस्त ६ लोकका प्राणीहरु ६ भागमा बिभाजन गर्न सकिन्छ । यी ६ लोगका प्राणीहरुलाई
अ–आफन स्थानमा फरक फरक दु:खहरु भोग्नु पर्ने हुन्छ ।

(क) जस्तै: नर्कलोकमा तातो नरक र चिसो
नरकको दु:खहरु गरी दुई प्रकार छन । तातो नरकमा करोडौं बर्ष वा कल्पसम्म आगोमा जलाउने, ठूलो
भा“डोमा हालेर उमाल्ने, शरीरलाई आह्राले टुक्रा–टुक्रा गरेर काट्ने र चिर्ने आदि असहनीय दु:खहरु छन् ।
चिसो नरकमा हिमाल जस्तै चिसोले ढाकेको ठाउ“मा जन्म लिई सबै शरीर चिसोले गर्दा फुट्न गई
शरीरका छालाहरु कमल र उत्पलको फुल जस्तै फुटेरा (चिरा पर्नु) कल्पौं कल्पसम्म चिसोको दु:खमा बस्नु पर्ने आदि हुन्छ ।

लेखकः
खेन्पो साङग्य राङज्युङ रिन्पोक्षे
Laser 5210N Free counter and web stats